{dede:datalist} {/dede:datalist}
文章列表 (在文章标题处使用鼠标右键进行常用操作)
ID 选择 文章标题 更新时间 类目 点击 HTML 权限 属性
{dede:field.id/} {dede:field.title/} {dede:field.typeid function='GetTypename(@me)'/} {dede:field.click/}
  全选 取消  查看   更改   更新   审核   推荐   删除 
{dede:pagelist listsize=5/}
请选择类目: 关键字: